Αν έχεις iPhone τότε πρέπει να δοκιμάσεις αυτό το κρυμμένο χαρακτηριστικό που σου επιτρέπει να χρησιμοποιήσεις το λογότυπο της Apple στο πίσω μέρος του iPhone σου. Η Apple το ονομάζει “Back Tap” και σου επιτρέπει να προσάψεις οποιαδήποτε λειτουργία σε αυτό.

Το Back Tap υπάρχει από την κυκλοφορία του iOS 14 και πρέπει να μπείτε στις ρυθμίσεις για να το ενεργοποιήσετε. Υποστηρίζεται από τα iPhone 8 και μετέπειτα. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

  • ‘Settings’ > ‘Accessibility’ > ‘Touch’ > ‘Back Tap’
  • ‘Ρυθμίσεις’ > ‘Προσβασιμότητα’ > ‘Αφή’ > ‘Back Tap’

Σε αυτό μπορείτε να προσάψετε λειτουργίες όπως ‘App Switcher,’ ‘Camera,’ ‘Control Center,’ ‘Lock Screen,’ ‘Mute,’ ‘Notification Center,’ ‘Screenshot,’ ‘Siri,’ και ‘Spotlight.’ Πέρα από αυτό, υπάρχει και η λειτουργία Triple Tap η οποία μπορεί να είναι ενεργή παράλληλα με το Double Tap.