Όροι χρήσης και Πολιτική Απορρήτου

Όροι χρήσης και Πολιτική Απορρήτου

Η ιστοσελίδα threepixelslab.gr δε συλλέγει προσωπικά δεδομένα από τους χρήστες του, εκτός και αν οι ίδιοι τα παρέχουν αυτά εθελοντικά. Όλες οι πληροφορίες αυτής της κατηγορίας είναι εμπιστευτικές και σε καμία περίπτωση δεν παραχωρούνται σε τρίτους χωρίς την έγκριση των χρηστών. Το threepixelslab.gr διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα συγκεντρωμένα στοιχεία για στατιστικούς λόγους χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι στατιστικές μετρήσεις μπορεί να σχετίζονται με μέτρηση επισκεψιμότητας μερικού τμήματος ή όλων των τμημάτων συνολικά. Το threepixelslab.gr ενημερώνει συνεργαζόμενες εταιρίες μόνο για τα συγκεντρωτικά στατιστικά των ερευνών του και όχι με τα στοιχεία που έχουν αποθηκεύσει οι χρήστες του. Σε περίπτωση που ένας χρήστης επιλέξει τη διαγραφή του λογαριασμού του ή το ίδιο το site αποφασίσει τον αποκλεισμό του λόγω παράβασης των όρων χρήσης και λειτουργίας ενός λογαριασμού, τότε όλα τα στοιχεία που έχει καταχωρήσει διαγράφονται και από τη βάση δεδομένων του threepixelslab.gr.

Οι παραπάνω διαδικασίες έχουν ισχύ από την 25η Μαΐου 2014 και το threepixelslab.gr έχει την υποχρέωση να ενημερώνει γραπτώς -και σε εμφανές σημείο- τους χρήστες του αν κάνει αλλαγές σε αυτούς τους όρους, οι οποίοι θα αναφέρονται σε σταθερό και εμφανές σημείο στο κάτω μέρος (footer) της ιστοσελίδας.

Συμφωνία χρήσης και υπηρεσιών

1. Το threepixelslab.gr είναι μια αλληλεπιδραστική online υπηρεσία ενημέρωσης, το οποίο αντλεί πληροφορίες από τα στελέχη της και από άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Συνδρομητής ονομάζεται κάθε πρόσωπο ή εταιρία που κατοχυρώνει ένα λογαριασμό στην ιστοσελίδα με σκοπό την κατάθεση κάποιου σχολίου ή τη δυνατότητα συμμετοχής σε διαγωνισμούς.

2. Οι χρήστες που εγγράφονται στις υπηρεσίες του threepixelslab.gr είναι υπεύθυνοι για τη χρήση του λογαριασμού τους και οφείλουν να προστατεύουν το ψευδώνυμο (username) και τον κωδικό τους (password) από τρίτους. Το threepixelslab.gr διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα χρονική στιγμή να αλλάξει ή να διακόψει τις υπηρεσίες του ή τις ώρες διαθεσιμότητάς τους χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.

3. Το threepixelslab.gr διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να τροποποιήσει τους όρους και τις συνθήκες βάσει των οποίων οι συνδρομητές/χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση στα διάφορα τμήματά του. Ωστόσο, αν πραγματοποιήσει οποιαδήποτε αλλαγή, είναι υποχρεωμένο να ενημερώσει γραπτώς -και σε εμφανές σημείο- τους χρήστες του.

4. Το threepixelslab.gr δε φέρει καμία ευθύνη για βλάβες στην τηλεφωνική σύνδεση ή τον εξοπλισμό οποιασδήποτε συσκευής συνδέεται με την ιστοσελίδα. Η ευθύνη για τη συντήρηση και ορθή χρήση αυτών υπόκειται στον ίδιο το χρήστη/συνδρομητή και μόνο.

5. Οι χρήστες του threepixelslab.gr δεν επιτρέπεται να αποστέλλουν ή να εκπέμπουν μέσα από την τρέχουσα ιστοσελίδα υλικό το οποίο παραβιάζει τα δικαιώματα άλλων, είτε είναι παράνομο, απειλητικό, υβριστικό, προσβλητικό ή δυσφημιστικό. Επίσης απαγορεύεται να είναι πρόστυχο, άσεμνο, ανίερο ή να συνιστά εγκληματική παράβαση.

6. Απαγορεύεται η δημοσίευση διαφήμισης ή ανακοίνωσης, η οποία έρχεται σε αντίθεση με τα προαναφερόμενα και όσα αναφέρονται στην παρούσα δήλωση. Απαγορεύεται επίσης η δημοσίευση διαφημιστικού περιεχομένου ή links ιστοσελίδων ή περιοδικών που είναι ανταγωνιστικά με το threepixelslab.gr χωρίς την έγγραφη άδεια των ιδιοκτητών της ιστοσελίδας.

7. Το threepixelslab.gr χρησιμοποιεί υλικό που είναι προστατευμένο από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (copyrights), σήματα κατατεθέντα (trademarks) και άλλες αποκλειστικής εκμετάλλευσης πληροφορίες όπως κείμενα, φωτογραφίες, video, γραφικά και μουσικά εφέ. Όλο το περιεχόμενο του threepixelslab.gr έχει πνευματικά δικαιώματα ως συλλογικές εργασίες και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων του ελληνικού κράτους. Οι χρήστες μπορούν να αξιοποιήσουν το υλικό του threepixelslab.gr μόνο για προσωπική ανάγνωση ή εκτύπωση για μετέπειτα προσωπική ανάγνωση και ενημέρωση και μόνο. Δεν επιτρέπεται η διασκευή, αλλαγή, έκδοση, εκπομπή, συμμετοχή σε εκπομπή ή πώληση, υλικού που φιλοξενεί το threepixelslab.gr χωρίς την έγγραφη άδεια των ιδιοκτητών του.

8. Το υλικό που μπορεί να “κατεβάσει” (download) ο χρήστης από το threepixelslab.gr προσφέρεται με αποκλειστικά δική του ευθύνη. Απαγορεύεται η αντιγραφή, αλλαγή, επαναδιάθεση, επανεκπομπή, έκδοση ή εμπορική εκμετάλλευση υλικού που παρέχει το threepixelslab.gr χωρίς την έγγραφη άδεια των ιδιοκτητών του. Οι επισκέπτες/χρήστες του threepixelslab.gr δεν αποκτούν κανένα ιδιοκτησιακό δικαίωμα σε οποιοδήποτε υλικό “κατεβάζουν” (download).

9. Το threepixelslab.gr δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που ο χρήστης εκμεταλλευτεί εμπορικά περιεχόμενο που ανήκει σε εταιρεία συνεργαζόμενη με αυτό. Την αποκλειστική ευθύνη έχει ο χρήστης που εκμεταλλεύεται το υλικό.

10. Το threepixelslab.gr και οι ιδιοκτήτες του δε φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές που προέρχονται από άμεση, έμμεση, τυχαία, ειδική ή επακόλουθη κανονική ή κακή χρήση του threepixelslab.gr και των υπηρεσιών του από το χρήστη. Το threepixelslab.gr και οι συνεργαζόμενες με αυτό εταιρίες, καθώς και οι εταιρίες εκμετάλλευσής του είναι μόνο παροχείς περιεχομένου.

11. Το threepixelslab.gr έχει το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, να παρακολουθεί το περιεχόμενό του, συμπεριλαμβανομένων περιοχών chat, αγγελιών, σχολίων σχετικών με άρθρα κτλ, για να διαπιστώνει εάν τα αποστελλόμενα στοιχεία είναι συμβατά με τους όρους που αναγράφονται στο παρόν κείμενο και σύμφωνα με τη νομοθεσία και τυχόν κανονισμούς και θέσεις δικαστηρίων και κυβερνήσεων. Το threepixelslab.gr και οι διαχειριστές του έχουν το δικαίωμα να διορθώσουν, να αρνηθούν να δημοσιεύσουν ή να διαγράψουν μετά από έλεγχο κάθε υλικό το οποίο αποστέλλεται στο threepixelslab.gr.

12. Χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, το threepixelslab.gr έχει το δικαίωμα να διακόψει οποιαδήποτε στιγμή τη δημοσίευση πληροφοριών στην ιστοσελίδα. Σε αυτήν την περίπτωση, είναι υποχρεωμένο να διαγράψει και όλα τα δεδομένα των χρηστών του.

13. Ο χρήστης του threepixelslab.gr συμφωνεί να προστατεύει, να εξασφαλίζει και να μην προκαλεί στο threepixelslab.gr, σε συνεργαζόμενες εταιρίες ή στους ιδιοκτήτες του νομικές διαμάχες ή απαιτήσεις.

14. Οι απόψεις των συντακτών του threepixelslab.gr δεν αποτελούν και άποψη του threepixelslab.gr ή των ιδιοκτητών του και είναι πάντοτε έτοιμο για επανόρθωση τυχόν ανακριβειών.

15. Το threepixelslab.gr ή ο χρήστης μπορούν να καταγγείλουν αυτή τη συμφωνία οποιαδήποτε στιγμή. Το threepixelslab.gr έχει το δικαίωμα να τερματίσει άμεσα τη σύνδεση του χρήστη με το site σε περίπτωση που εντοπίσει παραβίαση των παραπάνω κανονισμών ή ακόμη και θελημένα ή αθέλητα, απόρροια τεχνικού προβλήματος.

16. Το threepixelslab.gr και το λογότυπό του αποτελούν copyright των ιδιοκτητών της ιστοσελίδας. Όσα λογότυπα ή σήματα αναγράφονται ή εμφανίζονται στο threepixelslab.gr αποτελούν copyright των νόμιμων κατόχων τους.

17. Το threepixelslab.gr δεν είναι υπεύθυνο για τη συμπεριφορά χρηστών του και δε φέρει καμία νομική ή άλλη ευθύνη σε περίπτωση που αυτοί δεν συμμορφωθούν με τους κανονισμούς ή τη νομοθεσία του κράτους. Παρόλα αυτά, δεσμεύεται να παρέχει στις αρχές οποιαδήποτε πληροφορία απαιτηθεί.

18. Αυτή η συμφωνία και κάθε όρος του threepixelslab.gr, ο οποίος καθιερώθηκε από το site στο παρόν κείμενο αντικαθιστά κάθε προηγούμενο όρο και τον καλύπτει σε κάθε σημείο. Συμπληρωματικές διατάξεις και όροι μπορούν να δημοσιεύονται σε οποιοδήποτε σημείο του threepixelslab.gr, αφού υπάρξει γραπτή ενημέρωση των χρηστών και συγκατάθεσή τους.

19. Με την εγγραφή του, ο χρήστης αποδέχεται ρητά όλους τους όρους του παρόντος και των συμπληρωματικών προς αυτό κειμένων και προχωρεί στη χρήση του threepixelslab.gr σύμφωνα με αυτούς.

20. Το threepixelslab.gr έχει τη δυνατότητα να διαγράψει ή να αποκλείσει ένα λογαριασμό χρήστη αν θεωρεί ότι παραβαίνει την πολιτική χρήσης του site ή αν εντοπίσει κατά τη δραστηριότητά του στο site τακτικές που δυσχεραίνουν το έργο των εργαζόμενων και των ιδιοκτητών (πχ. spamming).

21. Το threepixelslab.gr μπορεί να αποκλείσει οποιονδήποτε θεωρεί ότι παραβαίνει τους όρους λειτουργίας του site χωρίς προηγούμενη έγγραφη προειδοποίηση.

22. Ο υπεύθυνος ανάπτυξης και διαχείρισης του threepixelslab.gr και μόνο αυτός έχει τη δυνατότητα πρόσβασης στα μη κρυπτογραφημένα προσωπικά στοιχεία του προφίλ των χρηστών, αλλά μπορεί να προβεί σε έναν έλεγχο μόνο σε περίπτωση που υπάρχει ζήτημα για την ομαλή λειτουργία της ιστοσελίδας.

23. Σε περίπτωση συμμετοχής σε διαγωνισμό (giveaway) του threepixelslab.gr, αν είστε ο νικητής και μόνο τότε, θα σας ζητηθούν κάποια προσωπικά στοιχεία, όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και τηλέφωνο. Αυτά τα στοιχεία τα μοιραζόμαστε με courier υπηρεσία αποκλειστικά για την αποστολή των δώρων στα στοιχεία που θα μας υποδείξετε και δεν αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων του threepixelslab.gr.

Πολιτική Cookies

Οι επισκέπτες θα πρέπει να γνωρίζουν πως με κάθε ανάγνωση σελίδας του threepixelslab.gr, αποθηκεύονται στο site πληροφορίες μη προσωπικές (cookies) με σκοπό τη βελτίωση του τρόπου εμφάνισης της ιστοσελίδας, καθώς και την ταχύτερη προβολή της. Τα cookies των χρηστών δεν αποθηκεύονται στο διακομιστή του threepixelslab.gr και δεν καταγράφονται σε αυτά προσωπικά δεδομένα των χρηστών παρά μόνο εάν ο χρήστης δώσει πρώτα την συγκατάθεση του.

Χρησιμοποιούνται οι εξής τύποι cookies:

– Βασικά/Αναγκαία

Απαραίτητα για την εκτέλεση βασικών λειτουργιών της ιστοσελίδας όπως της σύνδεσης και χρήσης των λειτουργιών της ιστοσελίδας και του φόρουμ.

– Λειτουργικότητας

Απαραίτητα για την αυτόματη σύνδεση του χρήστη στις λειτουργίες της ιστοσελίδας.

-Social media

Cookies που χρησιμοποιούνται από τα social networks Facebook, Twitter, Instagram κτλ όταν ο χρήστης κάνει μια ενέργεια σε αυτά (πχ. like ή share) μέσα από την ιστοσελίδα του threepixelslab.gr.

– Στόχευσης-Διαφημίσεων (ζητείται συγκατάθεση)

Απαραίτητα για την εμφάνιση προσωποποιημένων λειτουργιών, και στοχευμένης διαφήμισης.

Σε περίπτωση που θέλετε να σβήσετε ή να απενεργοποιήσετε τα cookies και την όποια συγκατάθεση έχετε δώσει από αυτά, μπορείτε να το κάνετε μέσα από τις ρυθμίσεις του browser σας (clear all cookies).

Εάν χρειαστεί να αποθηκευτεί κάποιο προσωπικό δεδομένο στα cookies αυτό θα είναι κρυπτογραφημένο και ανώνυμο.

Χρησιμοποιούνται οι εξής υπηρεσίες που απαιτούν cookies:

– Cloudflare

Χρησιμοποιούμε το Cloudflare για να αποτρέψουμε επιθέσεις και κάθε είδους απειλή ή εκμεταλλεύσεις σε αυτόν τον ιστότοπο καθώς και για την παρακολούθηση της κίνησης του threepixelslab.gr, συμπεριλαμβανομένης της συσκευής του χρήστη, της χώρας προέλευσης και του τύπου του προγράμματος περιήγησης.

– Google Analytics

Χρησιμοποιούμε το Google Analytics για να λάβουμε στατιστικά για τον ιστότοπο αλλά και για την συνολική εμπειρία του χρήστη. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Google Analytics μπορείτε να βρείτε .

Κατά καιρούς υπάρχει περίπτωση να αναθεωρούμε την Πολιτική Απορρήτου και τους Όρους χρήσης. Η ενημερωμένη έκδοση αυτών θα υπάρχει πάντα στο κάτω μέρος της ιστοσελίδας (footer). Σε κάθε περίπτωση, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας αποδέχεσαι την Πολιτική Απορρήτου και τους Όρους χρήσης και ο χρήστης/επισκέπτης δεσμεύεται από τους όρους τους.

Τελευταία ενημέρωση: 21 Φεβρουαρίου 2020.