Η Google Health, είναι η θυγατρική της Google που ασχολείται με τον τομέα της υγείας. Και συγκεκριμένα με την ανάπτυξη τεχνολογικών επιτευγμάτων, που θα βοηθήσουν στην βελτίωση της.  Μία νέα ανάπτυξη της, είναι η τεχνητή νοημοσύνη που μπορεί να ερμηνεύσει τις ακτινογραφίες πνευμόνων των ασθενών. Αυτό φυσικά γίνεται με την μελέτη της εκάστοτε ακτινογραφίας και το συμπέρασμα θα βγάλει.

google ai 3PL

Εκπαίδευση και έρευνα

Τα συμπεράσματα που βγάζει η AI της Google Health, είναι αξιόπιστα στον βαθμό που βρίσκονται και αυτά των έμπειρων ακτινολόγων. Καθώς για την εκπαίδευση της τεχνητής νοημοσύνης χρησιμοποιήθηκαν πάνω από 870.000 ακτινογραφίες, οι οποίες πήγαζαν από δύο σετ δεδομένων. Το DS1(Data Set 1) και το ChestX-ray14.

Τέσσερα είδη ευρημάτων

Αναλυτικότερα, η AI μπορεί να ανιχνεύει τέσσερα είδη ευρημάτων στις μετωπιαίες ακτινογραφίες θώρακος. Αυτά είναι:

Πνευμοθώρακας, μια πάθηση που εμφανίζεται αέρας μεταξύ των πετάλων του υμένα που καλύπτει εξωτερικά τον πνεύμονα και το θωρακικό τοίχωμα (υπεζωκότα) και οδηγεί σε συμπιεστική κατάρρευση από ένα τμήμα έως και τους δύο ολόκληρους πνεύμονες.

Οζίδιο, είναι μια βλάβη που περιβάλλεται από φυσιολογικό πνευμονικό ιστό και εκδηλώνεται σε έναν από τους δυο πνεύμονες. Ενώ το μέγεθος δεν υπερβαίνει τα 3cm σε διάμετρο, το οζίδιο μπορεί να οφείλεται σε σχηματισμό όγκου (καλοήθεις ή κακοήθεις), σε λοιμώξεις, μώλωπες ή επίσης σε αγγειακές παθήσεις.

Κάταγμα, είναι το σπάσιμο οστού ή χόνδρου, ενώ σε πολλές περιπτώσεις συμβαίνει σε κάποιο ασθενή οστό που έχει αποδυναμωθεί.

Και την αδιαφάνεια του αεραγωγού κ.α.

RADIOLOGY AI ON HEALTH 3PL

Αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα που βγήκαν, εξετάστηκαν από τέσσερις ακτινολόγους για την σύγκριση των επιδόσεων. Στην συνέχεια χωρίστηκαν με βάση τα σετ δεδομένων που ήταν αρχικά και παρακάτω εμφανίζονται με την σειρά που ακολουθεί. Πνευμοθώρακας, οζίδιο ή  μάζα, αδιαφάνεια του αεραγωγού και το κάταγμα (όπου CI =confidence interval, διάστημα εμπιστοσύνης) :

Με το DS1: 0,95 (95% CI: 0.91, 0.99), 0.72 (95% CI: 0,66, 0,77), 0,91 (95% CI: 0,88, 0,93) και 0,86 (95% CI: 0,79, 0,92). Με το ChestX-ray14: 0.94 (95% CI: 0.93, 0.96), 0.91 (95% CI: 0.89, 0.93), 0.94 (95% CI 0.93, 0.95) % CI: 0,75, 0,86), αντίστοιχα.

Δηλώσεις

Ο επικεφαλής ερευνητής της Google Health, Shravya Shetty αναφέρει:

«Βρήκαμε ότι υπεισέρχεται σε μεγάλο βαθμό ο υποκειμενικός παράγοντας στην ερμηνεία της συγκεκριμένης ακτινογραφίας, κάτι που περιορίζει την αποτελεσματικότητά της»

Ενώ ο συνάδελφός του, Daniel Tse σημείωσε:

«Η ερμηνεία των ακτινογραφιών των πνευμόνων συχνά γίνεται με υποκειμενικό τρόπο, κάτι προβληματικό από την οπτική γωνία της βαθιάς μάθησης. Καταφέραμε να παράγουμε ένα σύστημα που κάνει πιο αξιόπιστη αξιολόγηση»

Τέλος, όλη αυτή η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στο τομέα της ιατρικής μπορεί να προσφέρει πολλά θετικά. Αρκεί η εξέλιξη της, να γίνει με σωστούς τρόπους και σταδιακές αναβαθμίσεις.  Καθώς δεν θα πρέπει να υπάρξουν λανθασμένα αποτελέσματα, που θα έχουν ως κατάληξη την επιβάρυνση ενός ανθρώπου ή ακόμα και τον θάνατο του. Αυτό γιατί, σαν άνθρωποι από την φύση μας, έχουμε την τάση να μην εμπιστευόμαστε ξανά κάποιον που έκανε ένα λάθος. Πόσο μάλλον τόσο σοβαρό, όσο η υγεία κάποιου.

 

'Ακης, όχι ο Πετρετζίκης. Αυτός είναι για να σου πει καμιά συνταγή, εγώ θα σου μιλήσω για PC. Αυτός θα σε κάνει να πεινάσεις (μπορεί και να χορτάσεις), από εμένα άρθρα θα διαβάσεις και αμα δεν σου αρέσουν... Να πας να το κοιτάξεις.