Σε μια πρόσφατη αναφορά του Discord μαθαίνουμε πως διεγράφησαν αρκετοί λογαριασμοί και servers οι οποίοι προωθούσαν βίαιο ή εξτρεμιστικό περιεχόμενο. Η ομάδα του Discord δήλωσε πως συνεχίζει να πιστεύει ότι άτομα που οργανώνονται γύρω από μίσος και βία δεν έχουν καμία θέση στην πλατφόρμα.

Συγκεκριμένα το δεύτερο εξάμηνο του περασμένου έτους, αφαιρέθηκαν 2.212 διακομιστές και πάνω από 30.000 λογαριασμοί (όχι spam) λόγω προώθησης βίαιου ή εξτρεμιστικού περιεχομένου. Οι παραπάνω ομάδες και χρήστες αφαιρέθηκαν κάνοντας τα συνολικά νούμερα να φτάνουν σε 27.410 αποκλεισμένους servers και 266.075 λογαριασμούς (όχι spam) για το δεύτερο εξάμηνο του 2020.

Το Trust and Safety team της πλατφόρμας συμπέρανε πως οι 1.504 από τους 2.212 servers έπρεπε να αφαιρεθούν προληπτικά.

Discord servers

Το Discord χρησιμοποιείται συνήθως για επικοινωνία μεταξύ φίλων, προσφέροντας αρκετές δυνατότητες στους gamers μέσω των servers που μπορεί κανείς να δημιουργήσει. Αυτό δεν ισχύει όμως για όλους. Συγκεκριμένα παρατηρήθηκε πως άτομα που βρίσκονταν σε καταργημένους servers είχαν σχέσεις με ανακριβείς και αναξιόπιστες θεωρίες συνωμοσίας. Όπως είναι αυτονόητο τέτοιες ομάδες δεν έχουν χώρο πουθενά, όχι μόνο στο Discord.

Λόγω της πανδημίας οι άνθρωποι χρειάζεται να επικοινωνούν εξ αποστάσεως. Λόγω αυτού το Discord είδε μια τεράστια αύξηση στους χρήστες του. Αυτό, βέβαια, όπως είδαμε κρύβει και αρνητικές επιπτώσεις. Όλοι αυτοί οι “κακοί” άνθρωποι επηρεάζουν τις σχέσεις και συναλλαγές πιθανόν, που έχει η εταιρεία με άλλες.